Vår historia

PROJECTKIN skapades av en grupp människor som såg ett starkt behov för att tänka nytt kring hur reseprodukter tillverkas och hur folk reser. Det är ett projekt som handlar om att skapa ett bättre förhållningssätt genom att inspirera människor till att själva leva mer hållbart. Det handlar om att komma ifrån konsumtion för konsumtionens skull och i stället skapa produkter av hög kvalitet.

projectkin_project_logo

Ett projekt är ett äventyr med ett gemensamt mål och syfte

– Det kräver gemensamma insatser snarare än bara den enskilde individens insats

KIN

KIN är en grupp människor som förenats för detta syfte

– Att främja miljömedvetet resande i allt vi gör

Vision

Att permanent ändra standarderna för produkter och vårt sätt att resa, för planetens bästa

Travel Mindfully – vårt syfte

Vårt syfte är Travel Mindfully. För vår KIN innebär det att göra ett aktivt val att leva hållbart i vardagen. Att välja goda varumärken, att dela hållbara metoder med samhället och leva medvetet både hemma och utomlands. Gå med i vår rörelse #TravelMindfully

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vårt DNA och vi försöker ständigt att flytta fram gränserna för hur långt vi kan gå. Vi fokuserar på material som är naturliga, biologiskt nedbrytbara och/eller återvunna, och ser till att vår tillverkning utförs med minimal miljöpåverkan.

Nordisk Design

Den nordiska designtraditionen handlar om enkelhet och funktionalitet. Design måste vara rotad i ett syfte: att minska påverkan på miljön. Det syftet har alla våra produkter. Av denna anledning ser vi hållbarhet som en naturlig fortsättning på den nordiska designtraditionen.

Kvalitet

Att ta fram nya innovativa material till resebranschen kräver att man utmärker sig i fråga om produktkvalitet.  Alla våra produkter har genomgått omfattande tester på tredje parts testanläggningar för att säkerställa att de lever upp till de nordiska standarderna för hållbarhet och användbarhet.

Nordiska designprodukter för den miljömedvetna resenären

Genom att tänka om hur traditionella reseprodukter tillverkas har vi skapat ett utbud av hållbara reseprodukter i nordisk design. Produkterna har tillverkats i noggrant utvalda material för att minimera miljöpåverkan.

KIN Weekend

USD 239.00

KIN Carry-on

USD 299.00

KIN Tote Luxe

USD 179.00