Garanti

Dina PROJECTKIN-produkter omfattas av en 2-årig juridisk garanti. Garantin ger dig specifika rättigheter och du kan ha ytterligare rättigheter beroende på var du bor.

Produkter som omfattas av garantin

Alla produkter som tillverkas av PROJECTKIN ApS omfattas av denna garanti, inklusive men inte begränsat till resväskor, mjuka väskor och tillbehör som är köpta direkt från PROJECTKIN eller en av PROJECTKINs auktoriserade återförsäljare. Vi kommer vidare att hänvisa till alla produkter som kommersialiserats av PROJECTKIN som Produkt. Produkten är designad för att användas med flyg, bil, tåg, cykel, båt och till fots. Denna garanti täcker inte normalt slitage, och slitage eller skador som härrör från användning på ett sätt som är oförenligt med den avsedda designen.

Vem garantin omfattar

Garantin omfattar den ursprungliga köparen av en produkt eller, ifall det är en gåva, den ursprungliga mottagaren av produkten som är köpt direkt från PROJECTKIN eller en PROJECTKIN auktoriserad återförsäljare. Alla PROJECTKIN-garantier är endast giltiga under den tid som produkten ägs av den ursprungliga köparen/mottagaren av produkten. Garantier kan inte överföras.

För alla garantianspråk måste vi se en kopia av inköpskvittot för att avgöra om garantin är tillämplig.

Vad garantin omfattar

Garantin täcker följande defekter (nedan kallade Defekt):

  • Sprickor i skalet eller aluminiumramen.
  • Skador på tyget för de mjuka väskorna.
  • Hjul, handtag eller teleskophandtag som inte längre kan användas eftersom de gick av.
  • Dragkedjor som inte längre fungerar i den mening att de inte kan öppnas eller stängas.

Denna garanti gäller inte för:

  • Fel orsakade av felaktig användning, olyckor, syror/kemiska lösningsmedel, felaktig hantering av tredje part.
  • Produkt som köptes från en icke-auktoriserad säljare.
  • Icke-defekta delar i produkten (PROJECTKIN ersätter endast den defekta biten).
  • Kosmetiska skador till följd av normalt slitage eller andra icke-funktionella förändringar i produktens utseende som inte förändrar Produktens funktionalitet.
  • Produkt som köptes i andra hand eller som “retur”.

Garantin gäller i två år från inköpsdatumet som anges på kvittot.

Garantitjänster

I händelse av en Defekt måste du returnera din produkt enligt den process som finns här. PROJECTKIN täcker de fraktkostnader som krävs för att returnera din produkt efter att ha bekräftat att produkten presenterar en eller flera av de egenskaper som beskrivs i Defekter.

Perioden PROJECTKIN förbehåller sig att reparera eller byta ut (i tillämpliga fall) och skicka tillbaka din Produkt är 90 dagar från dagen för mottagandet av Produkten från Dig. Du kommer inte att debiteras för några fraktkostnader i samband med frakt ersatt eller reparerad Produkt.

OBS: PROJECTKIN förbehåller sig rätten att ersätta Produkten med en annan färg eller en liknande Produkt om din ursprungliga Produkt ingick i en begränsad upplaga. Garantiperioden fortsätter att gälla för den reparerade eller utbytta Produkten. Den ursprungliga perioden kommer dock inte att förlängas.

Skiljedom

Varje tvist, kontrovers eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med denna garanti eller överträdelse, upphörande eller giltighet därav, ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i enlighet med Reglerna för Marin- och Handelsrätten i Köpenhamn (på danska: “Sø – og Handelsretten ”) som domstol i första instans. Om Marin- och Handelsrätten i Köpenhamn inte kan komma överens om att domstolen är behörig att avgöra i ärendet, ska Köpenhamns Tingsrätt (på danska: ”Københavns Byret”) vara domstolen i första instans. Alla tvister kommer att avgöras och lösas enbart genom bindande, individuell skiljedom och inte i en klass, representativ eller konsoliderad åtgärd eller förfarande.