Garanti

Dine PROJECTKIN-produkter er dækket af en toårig juridisk garanti. Garantien giver dig specifikke rettigheder, og du kan have yderligere rettigheder baseret på, hvor du bor.

Omfattede produkter

Alle produkter, der er fremstillet af PROJECTKIN ApS, er dækket af denne garanti, inklusive, men ikke begrænset til bløde tasker, kufferter og accessories købt direkte fra PROJECTKIN eller en af ​​PROJECTKINs autoriserede forhandlere. Vi vil herefter henvise til alle produkter, der fremstilles og markedsføres af PROJECTKIN, som Produkt. Produkt er designet til at blive brugt til rejse med fly, bil, tog, båd, cykel og til fods. Denne garanti dækker ikke normal slitage eller skader, der stammer fra brug på en måde, der er uforeneligt med det tilsigtede design.

Hvem denne garanti dækker

Garantien gælder for den oprindelige køber af ethvert produkt eller, i tilfælde af en gave, den originale modtager af produktet købt direkte fra PROJECTKIN eller en af PROJECTKINs autoriserede forhandlere. Alle PROJECTKINs garantier er kun gyldige i den periode, hvor produktet ejes af den oprindelige køber/modtager af produktet. Garantier kan ikke overdrages.

For alle garantikrav skal vi se en kopi af købskvitteringen for at afgøre, om garantien gælder.

Hvad garantien dækker

Garantien dækker følgende mangler (i det følgende benævnt som Defekt):

  • Revner eller brud i skallen eller aluminiumsrammen på kufferten.
  • Revner eller huller i stoffet i på vores tasker, så de mister deres funktion.
  • Hjul, håndtag eller teleskophåndtag, der ikke længere kan bruges, fordi de er knækket af.
  • Lynlåse, der ikke længere er funktionelle i den forstand, at de ikke kan åbne eller lukke.

Denne garanti gælder ikke for:

  • Defekt forårsaget af ukorrekt anvendelse, ulykker, syre/kemiske opløsningsmidler, forkert håndtering af tredjepart.
  • Produkt, der er købt af en ikke-autoriseret sælger.
  • Ikke-defekte komponenter i produktet (PROJECTKIN erstatter kun de defekte komponenter).
  • Kosmetisk skade som følge af normalt slid eller andre ikke-funktionelle ændringer i produktets udseende, der ikke ændrer produktets funktionalitet.
  • Produkter, der blev købt brugt, eller som er klassificeret som “klassificerede varer” eller “returvarer”.

Garantien gælder i to år fra købsdatoen, der er angivet på salgskvitteringen.

Garantiservice

I tilfælde af en Defekt skal du returnere dit produkt ved at følge returprocessen, som du kan finde her. PROJECTKIN dækker de forsendelsesomkostninger, der kræves for at returnere dit produkt, efter at have bekræftet, at produktet præsenterer en eller flere af de Defekter, der dækkes af garantien (jf. listen ovenfor).

Perioden, PROJECTKIN forbeholder sig til at reparere eller udskifte (afhængigt af den individuelle sag) og sende dit produkt tilbage, er 90 dage fra dagen for modtagelse af dit produkt. Du er ikke ansvarlig for eventuelle forsendelsesomkostninger forbundet med forsendelsen af et udskiftet eller repareret produkt.

NB: PROJECTKIN forbeholder sig retten til at erstatte produktet med en anden farve eller et lignende produkt, hvis dit originale produkt var en del af en begrænset udgave. Garantiperioden gælder fortsat for det reparerede eller udskiftede produkt. Den oprindelige periode forlænges dog ikke.

Voldgift

Enhver tvist, kontrovers eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne garanti eller misligholdelse, opsigelse eller gyldighed heraf, skal endelig afgøres ved voldgift i overensstemmelse med reglerne for Søfarts- og Handelsretten i København som retten i første instans. Hvis det aftales, at Sø- og Handelsretten i København ikke kan håndtere en specifik sag, er Københavns byret første instans. Alle tvister afgøres udelukkende ved bindende, individuel voldgift og ikke i en gruppe, repræsentativ eller konsolideret handling eller procedure.